Gästparkering

Göteborgshus 34 har totalt 59 gästparkerings platser

Gästparkeringsplatser är vid :

Tunnlandsgatan 10-14 , 21 platser

Orkestergatan 15 , 10 platser

Orkestergatan29,  16 platser

konsertgatan 13, 12 platser

Timtaxan är 3:- kronor i timman.

Vid betalning med mynt erhålles ett kvitto som skall placeras på ett väl synligt ställe vid framrutans vänstra sida.

Man kan också betala via SMS .Se anvisningar vid parkeringsplatserna .